hu
Vissza a főoldalra
menü

Az energiagazdálkodásról

Az energiagazdálkodásról
 

Miden emberi tevékenység energiaigényes folyamat. Az energiaigény folyton növekszik, a Föld energiaforrásai azonban végesek. Az energiagazdálkodás egyrészt elméleti tudományág, melynek feladata mindazon törvényszerűségek vizsgálata, rendszerezése amelyeknek az energiagazdálkodási tevékenység során érvényesülni kell. Az energiagazdálkodás másrészt gyakorlati tevékenység, amelynek célja a rendelkezésre álló energiaforrások és energiakészletek leggazdaságosabb felhasználásának és kihasználásának biztosítása, megszervezése, az energiaveszteségek csökkentése, veszteségforrások felszámolása a műszaki és gazdaságossági lehetőségek határán belül.

 

Az energetikában alapvető szerepet játszó fizikai és kémiai folyamatok ellenőrzéséhez és irányításához mérőműszerekre, szabályzó és vezérlőberendezésekre van szükséges. Az ellenőrzés és irányítás feladata kettős: egyrészt biztosítja a technológiai követelmények által megszabott energetikai feltételeket, másrészt az energiafelhasználás optimális gazdaságosságát.

 

Az energiagazdálkodásnak a folyamatosan emelkedő energia árak miatt egyre nagyobb a jelentősége. A gazdaság minden szférája érdekelt a kérdésben, mivel a növekvő energiaárakat az előállított termékek vagy szolgáltatások árába beépítve rontja a vállalkozások verseny- és életképességét. Ezen túl a környezetvédelmi szempontok erősödése miatt a rossz hatékonyságú energiafogyasztás károsító hatását egyre többen ismerik fel.

 

A Varicontroll BT. energiagazdálkodási, villamos teljesítménygazdálkodási rendszerei két évtizedes tapasztalatokra épülő, az energia-szolgáltatói gyakorlatot figyelembe vevő, hazai fejlesztésű rendszerek. A Varicontroll BT. ezeket a tapasztalatokat sűrítette össze és jelenítette meg az új generációs villamos és gáz gazdálkodó rendszereiben. Az új rendszerek fejlesztését "a felhasználók igényeinek legteljesebb kiszolgálása" filozófia vezérelte.

 

Energiagazdálkodási rendszereink alkalmazásának főbb előnyei:

  • Az energiagazdálkodás és energetikai adatgyűjtés teljeskörű számítástechnikai megoldása.
  • Széleskörű feldolgozó, statisztikai és analitikai programválaszték.
  • Minden paraméter programozható, melyeket az adatgyűjtő egység(ek)ben az adatokkal együtt nem felejtő memóriában tárolunk.
  • A fogyasztás állandó mérésével a veszteséget okozó helyek feltárhatók.
  • Fajlagos energiaköltség számítható.
  • A villamos lekötések a mérések alapján optimalizálhatók, így felesleges lekötési díjak nem terhelik a fogyasztót. Az automatikus túlfogyasztás korlátozással a túllépés megakadályozható, ezért elkerülhető a pótdíj. Lekapcsolási struktúrájának köszönhetően nincs felesleges korlátozás.
  • Az adatkonverter programmal lehetővé válik a rendszer adatszintű kapcsolata egyéb analitikai, statisztikai, adatfeldolgozó programokhoz. Ilyen módon az energia-felhasználás, mint bemenő paraméter a komplex termelésirányítás részévé tehető. Ezután bármely technológiai változtatás, bővítés, racionalizálás energia-kihatása azonnal, számítástechnikai eszközökkel feldolgozhatóan rendelkezésre áll.